УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ

УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ

Простор Мисионарског центра је, осим иконама, украшен и појединим сликама, углавном религијске тематике, коју су аутори или други дародавци, поклањали цркви углавном у периоду последње деценије ХХ и почетком ХХI века.