ПРАШЧАЛНО ВЕЧЕРЊЕ

Недеља, 1. март у 17 ч.

ПРАШЧАЛНО ВЕЧЕРЊЕ

„По­мо­зи вам Бог, бра­ћо!

Ја вас по­здра­вљам ста­рим срп­ским по­здра­вом: По­мо­зи вам Бог, бра­ћо! И кад вас та­ко по­здра­вљам ја у се­би ми­слим и у ср­цу Бо­га мо­лим да вам по­мог­не ве­ру са­чу­ва­ти да би вам се жи­вот са­чу­вао и по­ште­ње одр­жа­ти да би вам се др­жа­ва одр­жа­ла, и бра­то­љу­бље ра­ши­ри­ти, да би се ра­дост и пе­сма у зе­мљи ва­шој ра­ши­ри­ла. Још у се­би ми­слим и у ср­цу се за вас Бо­гу жи­во­ме мо­лим, да вас Бог по­мог­не до­бро ми­сли­ти а зло не слу­ти­ти, до­бро збо­ри­ти, до­бру се на­да­ти и све до­бро збо­ри­ти. И још да бла­ги Бог по­мог­не пра­вим пу­тем хо­ди­ти, зло­бу за­бо­ра­вља­ти а ми­лост и ра­дост сву­да се­ја­ти. Јер што чо­век се­је оно ће и по­жње­ти, ако зло - зло - ако ли до­бро - до­бро. Ко се­је прав­ду, са­чу­ва­ће га Бог од не­прав­де и не­пра­вед­ни­ка. Ко се­је ми­лост, Бог ће га по­ми­ло­ва­ти у оба све­та. А ко се­је ра­дост Бог ће га об­ра­до­ва­ти.”

[Из беседе св. Владике Николаја, у ман. Жичи, 1938]

Ова беседа, пронађена пре неколико година у манастиру Студеници, иако није изречена поводом данашњег дана - белих поклада, у прашчално навечерје Часног Поста – прави је, и детаљни рецепт за наше преумљење и преображење којем би требало да стремимо на путовању које нам предстоји.

Добро мислити а зло не слутити, злобу заборављати а радост свуда сејати …

Уз то додати:

ујутру наште срца и навече, пред спавање – по овећу чашу чтенија што Псалтира што Св. Писма;

у току дана, колико се жели – у себи молитве Господње, а наглас, уместо празнословља – промишљених речи или по потреби – молчанија;

у току сваке седмице добре две шаке подвига, и две Пређеосвећене Литургије;

свакодневно, по метанија уз Господи и Владико …;

неизмерено а насушно – љубави и смирења, свакако више него што нам се чини.

И тако, полако. На пут.

А пре свега, кад отпојемо вечерас вечерње:

Праштајте, браћо и сестре. Свима нама – Бог да прости.

Време Поста радосно почнимо!

Ј. А. Тонић

ПРАШЧАЛНО ВЕЧЕРЊЕ