ПОКЛОНИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРЕ ОСВЕЋЕЊА ДОРЋОЛСКОГ ХРАМА 1930.

Дрвена седишта / престоли за народ

По стилу и начину израде првобитни дорћолски дрвени троструки престо веома наликује дрвеним седиштима за народ која су се до краја прве деценије ХХI века налазила уз северни зид цркве пратећи закривљеност конхе.

Постојање оваквих престола за имућније грађане било је уобичајено од ХIХ века. Поједини извори наводе и да су ова седишта била део поклона краља Александра и да су била део опленачког мобилијара, овај податак би их везао и за три дорћолска налоња о којима ће бити касније речи, које поједини извори, такође, везују за Опленац. Ипак у прилог чињеници да су рађена наменски управо за цркву Александра Невског говорила би потреба њиховог уклапања у конкретан облик дорћолске конхе.

Дорћолска седишта за народ скромније су украшена од првобитног владарског, односно дрвеног архијерејског престола, имају ниже наслоне, уздигнута су само на један, а не на два степеника, нису надвишена великим дрвеним балдахином, али су украшена дугим, танким стубићима, ваљкастог, глатког стабла, једно ставне прстенасте базе и капитела у облику корпе, украшених једноставним, равнокраким крстовима – идентичним са стубићима на првобитном владарском трону, при чему и једни и други капители, и владарског трона и седишта за народ, наликују формом, пропо рцијама и изгледом капитела, удвојеним стубовима у рамовима реда престоних ико на на мермерном дорћолском иконостасу донетом са Опленаца, као и каменом ук расу делова иконостаса дорађеном за дорћолску цркву.

Као паралела раскошном владарском раскриљеном орлу, на седиштима за народ се јављају, као готово сецесијски, биоморфни украс – стилизоване дуговрате птице (можда издужени орлови склопљених крила) које израстају из ноге седишта и прелазе у носач ослонца за руке који носе на главама. Над дрвеним полукружним испустом, који надвисује свако од седишта за народ, израђен је једноставан равнокраки тродимензионални крст од дрвета. Током 2011, приликом преуређења ентеријера храма, дрвени престоли за народ однети су и поклоњени цркви манастира Сланци.

Дрвене столице за народ поред споменика палима за Отаџбину, уз северни зид цркве Св. Александра Невског (осамдесете године 20. века)
Дрвене столице за народ поред споменика палима за Отаџбину, уз северни зид цркве Св. Александра Невског (осамдесете године 20. века)6
ПОКЛОНИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРЕ ОСВЕЋЕЊА ДОРЋОЛСКОГ ХРАМА