ПРОБЛЕМИ У ИЗГРАДЊИ НОВОГ ХРАМА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ НА ДОРЋОЛУ И ДУНАВСКА КАПЕЛА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ

Локација нове православне цркве на Дорћолу

После рушења првобитне цркве Светог Александра, Београдска општина је плац за нову цркву на Дорћолу набавила првобитно код Сака чесме, односно на углу Јованове и Јовичићеве улице, али због неподесног земљишта за градњу се одређује “Гушин плац” који се наводи и као плац браће Боди. Плац на углу Петраћеве баште и великог баштованског бунара и долапа, односно земљиште у оквиру блока зграда између Душанове, Добрачине, Страхињића бана и Змај Јовине, за дванаест динара по квадратном метру, купљено је од професора Светомира Николајевића 1892–1893 године. Данас се овај плац и зграда подигнута на темељима цркве налазе у унутрашњем дворишту зграде подигнуте у Добрачиној улици 41 (II). Објекат је на фасади, у делу основе, задржао облик вишестране ап сиде и високи сокл профилисан хоризонталном поделом. Као купци земљишта, осим Београдске општине, јављају се и верници од којих, током 1892. године, свештенство срушеног храма посвећеног руском Светитељу Александру Невском, сакупља прилоге за подизање нове богомоље на Дорћолу. Занимљиво је да су се тада, као приложници за православни храм, на скуповима посвећеним изградњи дорћолске цркве, појављивала и “браћа Мојсијеве вере”. Не зна се тачно у ком тренутку, али после рушења првобитне Александро-невске дорћолске цркве долази до промене посвете за нову дорћолску цркву.

Локација нове православне цркве на Дорћолу