Црква Св. Александра Невског, осамдесетих година 20. века
Црква Св. Александра Невског, осамдесетих година 20. века

На Духове 1982. архитекта Јован Вучковић је израдио пројекат за слободно стојећу предикаоницу уз западну страну “левог” стуба, од храстовине, премазану ораховим бајцом.

Исти аутор, архитекта Јован Вучковић, члан управе храма 1983. урадио је пројекат за приступну рампу и нову ограду од кованог гвожђа, са елементима декорације, на главном степеништу на западном улазу у цркву. У августу 1984. овај архитекта је био надзорни орган за изградњу новог степеништа на западном улазу у храм које је заменило првобитно степениште.

Архитекта Драган Распоповић 1986. радио је на оправци ограде храма. Исте године рађени су идејни нацрти клупе у олтару, као модел је коришћена постојећа клупа.

У октобру 1983. године, црква добија две капеле у северозападном и југо-западном травеју наоса храма у којима се пале свеће. Првобитна идеја је била да се капелице обложе мермером, али је то касније урађено у металу који је обојен белом бојом. Пројектант, извођач и монтер “капелица за паљење свећа”, или, како их још зову “димовука”, био је Живко Живковић из Чачка (Бате Јанковића 55). Било је предвиђено да се дим и чађ изводе из храма цевоводом који је ишао кроз полукуполе, лево и десно од зидова звонаре са декоративним завршецима од патинираног бакарног лима. Тада су уклоњени и вентилатори који су постављени са унутрашње стране розета, односно кружних прозора на цркви како би извла- чили дим, постављени још у време првобитног осликавања цркве почетком седам- десетих година ХХ века.

Обавеза инвеститора била је и да се са места где ће капелице бити постављене преместе плоче са именима добротвора.

Капелице су примљене у фебруару 1984. године.Капелице19

Почетком XXI века ове капелице су уклоњене и у западном делу порте цркве изграђен је простор за продавницу свећа и одвојено застакљена капелица за паљење свећа.

Црква Светог Александра Невског током девете деценије ХХ века