Иконе (1. део)

Иконе (1. део)

Пре осликавања цркве које је предузето крајем седме деценије, за време проте Јездимира Живковића, на зидовима цркве биле су распоређене иконе, углавном дарови приложника. За ризницу икона цркве Александра Невског, али и однос према њој, важна је седница свештенства цркве 31. маја 1971. године, када је старешина реферисао да је црквена општина донела одлуку да се “све висеће иконе”, очигледно оне из храма, предају патријарху “с обзиром да неће бити потребне после живописања”.

Иконе (2. део)

Иконе (2. део)

У склопу колекције икона Светог Александра Невског има и новијих радова, такав је и Свети Александар Невски, 1989, темпера и позлата на дрвету, 400 х 300 mm, грчки рад, 1989.  Свети благоверни кнез Александар Невски са Светим царем Николајем и Свети Савом Српским,

РЕПРОДУКЦИЈЕ

РЕПРОДУКЦИЈЕ

У ризницу дорћолског храма улазио је и низ репродукција познатих икона или религијских композиција, али је релативно мали број и сачуван. Свети Александар Невски, 1895, штампа на папиру, 280 х 225 mm, (около је украсни рам који имитира филигран и позлату), доле натпис: Отъ С. Петер- бургскаго Духовнаго цензурнаго Комитета печатать дозволяется. С.-Петербургъ. 11 iюля 1893 г., Цензор Архимандрит Тихонъ.

УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ

УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ

Простор Мисионарског центра је, осим иконама, украшен и појединим сликама, углавном религијске тематике, коју су аутори или други дародавци, поклањали цркви углавном у периоду последње деценије ХХ и почетком ХХI века.