ПРВОБИТНИ УКРАС И ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА ДАНАШЊЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ

Првобитни украс и опрема ентеријера данашње цркве Светог Александра Невског Када је престолонаследник Александар полагао камен темељац храма, забележено је да је руски посланик, Николај Хартвиг, рекао: “Ви зидајте цркву,...

Детаљније

ПРВОБИТНА ИКОНА ПАТРОНА НА ФАСАДИ ХРАМА

Првобитна икона патрона на фасади храма На пројекту цркве Светог Александра Невског Василија Андросова у линети на западној фасади скицирана је икона која контурама и обрисима личи на Деизис...

Детаљније

ПРВОБИТНИ ЖИВОПИС ЦРКВЕ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ

Првобитни живопис цркве Св. Александра Невског У Споменици освећења храма из 1930. јасно се види полукалота апсиде која је осликана златним звездама на једнобојном фону, а на потрбушјима северног...

Детаљније

Дрвени владарски и архијерејски престоли

НАЈСТАРИЈИ ЦРКВЕНИ МОБИЛИЈАР У ДАНАШЊЕМ ХРАМУ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ Дрвени владарски и архијерејски престоли Дрвени троделни престо, постављен, традиционално, уз јужни зид предолтарског простора, очигледно је претходио мермерном владарском престолу, поклону...

Детаљније

Поклони краља Александра Карађорђевића новој цркви Светог Александра Невског

Поклони краља Александра Карађорђевића новој цркви Светог Александра Невског Велики допринос изгледу храма, потврдивши своју посебну везаност за ову цркву, дао је краљ Александар Карађорђевић. Пошто се прихватио довршења...

Детаљније

ПОКЛОНИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРЕ ОСВЕЋЕЊА ДОРЋОЛСКОГ ХРАМА

По стилу и начину израде првобитни дорћолски дрвени троструки престо веома наликује дрвеним седиштима за народ која су се до краја прве деценије ХХI века налазила уз северни зид...

Детаљније