ПРВОБИТНИ ЖИВОПИС ЦРКВЕ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ

ПРВОБИТНИ ЖИВОПИС ЦРКВЕ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ

Првобитни живопис цркве Св. Александра Невског У Споменици освећења храма из 1930. јасно се види полукалота апсиде која је осликана златним звездама на једнобојном фону, а на потрбушјима северног и јужног лука источног травеја је изведена геометријска орнаментална преплетена трака.

Дрвени владарски и архијерејски престоли

Дрвени владарски и архијерејски престоли

НАЈСТАРИЈИ ЦРКВЕНИ МОБИЛИЈАР У ДАНАШЊЕМ ХРАМУ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ Дрвени владарски и архијерејски престоли Дрвени троделни престо, постављен, традиционално, уз јужни зид предолтарског простора, очигледно је претходио мермерном владарском престолу, поклону краља Александра, донетом са Опленца, после освећења цркве Александра Невског и

Поклони краља Александра Карађорђевића новој цркви Светог Александра Невског

Поклони краља Александра Карађорђевића новој цркви Светог Александра Невског

Поклони краља Александра Карађорђевића новој цркви Светог Александра Невског Велики допринос изгледу храма, потврдивши своју посебну везаност за ову цркву, дао је краљ Александар Карађорђевић. Пошто се прихватио довршења династичке опленачке заветне цркве, краљ Александар је одлучио да, уз израду

ПОКЛОНИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРЕ ОСВЕЋЕЊА ДОРЋОЛСКОГ ХРАМА

ПОКЛОНИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРЕ ОСВЕЋЕЊА ДОРЋОЛСКОГ ХРАМА

По стилу и начину израде првобитни дорћолски дрвени троструки престо веома наликује дрвеним седиштима за народ која су се до краја прве деценије ХХI века налазила уз северни зид цркве пратећи закривљеност конхе.